3Dokumacı

Laze Animasyon

3 Boyutlu Baskılar

3 Boyutlu baskılar, istenen görselliğe ya da amaca uygun tasarlanmış modelin, 3D yazıcıdan çıktısının alınması ve sunuma hazır hale getirilmek amacıyla boya, tesfiye gibi işlemlerden geçmesi sonucu elde edilen ürünlerdir.

Çalışmalar

3 boyutlu baskı, mekanizma tasarımı, 3 boyutlu tasarım gibi hizmetlerimizin bir arada uygulamaya konulması sonucu gerçekleştirdiğimiz çalışmaları aşağıda görebilirsiniz.

Mekanizmalar

Bir makinenin ya da bir bileşenin belirli bir işlev gerçekleştirmesi amacı altında çeşitli hareket ve sonuçlarını sağlayabilecek şekilde parçalarının üretilmesi ve birleştirilmesi sonucu ortaya çıkan ürünlerdir.